Uw klantgegevens
Inhoud winkelwagen
Afrekenen
 
 Winkel » Privacy verklaring
  Snel zoeken  
 


Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
 
     
  Winkelwagen Meer
  Uw winkelwagen is leeg  
     
  Informatie  
  Algemene voorwaarden

Contact

Disclaimer

Hoe vindt u ons

Matras eigenschappen

Openingstijden

Privacy verklaring

 
     
  Algemeen  
  Link pagina

Gastenboek

 
     
  Categorieën  
  Bedden

Boxspring

Dekbedden

Kussens

Lattenbodems

Matrassen

Nachtkastjes

 
     
  Beoordelingen Meer
  Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!  
     
Privacy verklaring
Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Slaapcentrum de Zon gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om producten te verkopen aan consumenten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Slaapcentrum de Zon kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Slaapcentrum de Zon geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website is eigendom van Slaapcentrum de Zon Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Slaapcentrum de Zon of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Slaapcentrum de Zon De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slaapcentrum de Zon worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Slaapcentrum de Zon worden geŽxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Slaapcentrum de Zon van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Affiliate partners

Slaapcentrum de Zon is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop affiliate partners een link of shop code promoten op websites van derde. Slaapcentrum de Zon behoudt zich het recht om een affiliate account te blokkeren naar eigen goeddunken in geval van misleiding, spam en andere onorthodoxe promotie methode die bezoekers misleiden of inbreuk maken op de rechten van derde.

Privacy

Slaapcentrum de Zon respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Slaapcentrum de Zon tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Slaapcentrum de Zon aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat Slaapcentrum de Zon niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Slaapcentrum de Zon Een en ander laat onverlet dat Slaapcentrum de Zon in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Slaapcentrum de Zon.

Toegang

Slaapcentrum de Zon behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Slaapcentrum de Zon behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.
Volgende